НЕОЛАБ ООД

Свържете се с нас, за да научите или получите допълнителна информация за стоките и услугите, които Ви интересуват.

Дейност

Фирма НЕОЛАБ ООД е официален представител на водещи производители на полупроводникови прибори, модули и драйвери за силовата електроника, преобразователи, метали за електрониката и електротехниката.

Полупроводникови прибори  за силовата електроника:

 • IGBT и SFRD модули
 • Диодно-тирист.модули
 • Тиристори
 • Диоди
 • Динистори
 • Ограничители на напр.
 • Силови блокове
 • Драйвери
 • Охладители
 • Преобразователи

Полупроводникови компоненти за силовата електроника:

 • Драйвери
 • Опторелета
 • Модули
 • Инвертори
 • Защитни елементи

Електронни елементи:

 • Полеви транзистори
 • Микросхеми
 • Оптопарни
 • транзистори
 • Компоненти за пожарна сигнализация
 • Квантова техника
 • Фотодиоди
 • Радиолампи
 • Термопечатащи глави

Биметални и плакирани ленти и проводници:

 • Биметални ленти и проводници;
 • Многослойни плакирани ленти от цветни, черни метали и сплави;
 • Микропроводници

Доставка на малки, компактни и изключително практични инструменти и принадлежности за зеленчуковата или овощната градина, за цветята и лозовите насаждения.

При нас може да намерите различни модели на функционалните плоскорези на Фокин, а също така и  малки и практични  уреди за измерване на киселинността и влагата в почвата, на температурата на почвата, както и други малки измервателни уреди използвани при производството и преработката на земеделските култури.

Фирма НЕОЛАБ ООД е директен вносител на разнообразно специализирано лабораторно оборудване. Нашите специалисти ще Ви съдействат да направите своя най-правилен избор на необходимите  Ви уреди, апарати и принадлежности. При нас може да намерите разнообразно специфично оборудване за изпитвателните лаборатории в строителната, химичната, фармацевтичната, екологичната, преработвателната и хранително-вкусовата промишлености. Контактите ни с водещи производители на специализирано оборудване за  анализ на промишлени и питейни води са гаранция за прецизността и ефективността на всяка лабораторна практика.

В последните години фирма НЕОЛАБ ООД утвърди своите позиции и в областта на учебното лабораторно оборудване за специализираните кабинети по химия, физика и биология в училища, школи, университети и институти. Богатата номенклатура от учебни модели, набори и помагала правят образователния процес много по-интересен, а изучавания материал увлекателен и лесно достъпен.  Ние можем да ви съдействаме, за да направите най-добрия избор и да доставим много и разнообразни модели, учебни релефни табла, микроскопи и друго оборудване за кабинетите по биология.

Основно лабораторно оборудване

• Везни и теглилки
• Автоматични бюрети, титратори
• Стерилизатори и инкубатори
• Водни бани, циркулационни високо и ниско температурни бани, пясъчни вани, вискозиметрични вани
• Дестилатори за вода
• Нагревателни уреди и пещи
• Хомогенизатори и миксери
• Термостатиращи вани
• Климатични камери
• рН-метри, кондуктометри
• Оптични уреди
• Центрофуги
• Охлаждащо оборудване
• Мелници и хавани
• Пресевни машини и сита
• Екстрактори и Ротационни вакуум изпарители
• UV и UV-VIS спектрофотометри
• Вакуумни и перисталтични помпи

Специализирано оборудване

• Уреди за анализ на бетон и бетонови изделия
• Уреди за анализ на цимент и циментови смеси
• Уреди за анализ на камъни, скални добавки, материали и агрегати
• Уреди за анализ на петролни продукти, битумни и асфалтови смеси
• Обследване на пътни настилки
• Уреди за анализ на промишлени и питейни води
• Уреди за физико-механични анализи на почви
• Уреди за анализ на зърно и зърнени култури

Учебно ооборудване

• Оборудване за кабинет по биология
• Оборудване за кабинет по физика
• Оборудване за кабинет по химия
• Оборудване за кабинет по география

Scroll to Top