България, гр. София
+359888704219
+359888528419

НАЙ-ТЪРСЕНИТЕ ПРОДУКТИ: 

плоскорез
Плоскорез на Фокин (комплект)
48.00лв.
плоскорез могущих
Плоскорез на Фокин – могущник
31.00лв.
рН-метър за почва
рН-метър и влагомер за почва
108.00лв.
термометър за почва
Термометър за почва
12.00лв.

Свържете се с нас, за да научите или получите допълнителна информация за стоките и услугите, които Ви интересуват

Дейност

Фирма НЕОЛАБ ООД е официален представител на водещи производители на полупроводникови прибори,  модули и драйвери за силовата електроника, преобразователи, метали за електрониката и електротехниката

Полупроводникови прибори  за силовата електроника

IGBT и SFRD модули
Диодно-тирист.модули
Тиристори
Диоди
Динистори
Ограничители на напр.
Силови блокове
Драйвери
Охладители
Преобразователи

 

Полупроводникови компоненти за силовата електроника

Драйвери
Опторелета
Модули
Инвертори
Защитни елементи

 

 

 

 

Електронни елементи

Полеви транзистори
Микросхеми
Оптопарни транзистори
Компоненти за пожарна сигнализация
Квантова техника
Фотодиоди
Радиолампи
Термопечатащи глави

 

 

Биметални и плакирани ленти и проводници

Биметални ленти и проводници;
Многослойни плакирани ленти от цветни, черни метали и сплави;
Микропроводници

Доставка на малки, компактни и изключително практични инструменти и принадлежности за зеленчуковата или овощната градина, за цветята и лозовите насаждения.
При нас може да намерите различни модели на функционалните плоскорези на Фокин, ръчни култиватори за обработка на почвата, както и малки и практични  уреди за измерване на киселинността и влагата в почвата, на температурата на почвата, както и други малки измервателни уреди използвани при производството и преработката на земеделските култури.

Фирма НЕОЛАБ ООД е директен вносител на разнообразно специализирано лабораторно оборудване. Нашите специалисти ще Ви съдействат да направите своя най-правилен избор на необходимите  Ви уреди, апарати и принадлежности. При нас може да намерите разнообразно специфично оборудване за изпитвателните лаборатории в строителната, химичната, фармацевтичната, екологичната, преработвателната и хранително-вкусовата промишлености. Контактите ни с водещи производители на специализирано оборудване за  анализ на промишлени и питейни води са гаранция за прецизността и ефективността на всяка лабораторна практика.

В последните години фирма НЕОЛАБ ООД утвърди своите позиции и в областта на учебното лабораторно оборудване за специализираните кабинети по химия, физика и биология в училища, школи, университети и институти. Богатата номенклатура от учебни модели, набори и помагала правят образователния процес много по-интересен, а изучавания материал увлекателен и лесно достъпен.  Ние можем да ви съдействаме, за да направите най-добрия избор и да доставим много и разнообразни модели, учебни релефни табла, микроскопи и друго оборудване за кабинетите по биология.

Основно лабораторно оборудване

• Везни и теглилки
• Автоматични бюрети, титратори
• Стерилизатори и инкубатори
• Водни бани, циркулационни високо и ниско температурни бани, пясъчни вани, вискозиметрични вани
• Дестилатори за вода
• Нагревателни уреди и пещи
• Хомогенизатори и миксери
• Термостатиращи вани
• Климатични камери
• рН-метри, кондуктометри
• Оптични уреди
• Центрофуги
• Охлаждащо оборудване
• Мелници и хавани
• Пресевни машини и сита
• Екстрактори и Ротационни вакуум изпарители
• UV и UV-VIS спектрофотометри
• Вакуумни и перисталтични помпи

Специализирано оборудване

• Уреди за анализ на бетон и бетонови изделия
• Уреди за анализ на цимент и циментови смеси
• Уреди за анализ на камъни, скални добавки, материали и агрегати
• Уреди за анализ на петролни продукти, битумни и асфалтови смеси
• Обследване на пътни настилки
• Уреди за анализ на промишлени и питейни води
• Уреди за физико-механични анализи на почви
• Уреди за анализ на зърно и зърнени култури

Учебно оборудване

• Оборудване за кабинет по биология
• Оборудване за кабинет по физика
• Оборудване за кабинет по химия
• Оборудване за кабинет по география

nature