Електронни Елементи

Запитвания относно интересуващи Ви прибори и устройства за силовата електроника
може да направите на телефон 0888 704219 или на ел.поща: [email protected] 

ПОЛУПРОВОДНИКОВИ ПРИБОРИ ЗА СИЛОВАТА ЕЛЕКТРОНИКА
 • Диоди
 • Тиристори
 • IGBT и SFRD модули
 • Диодо-тиристорни модули
 • Драйвери
 • Силови блокове
 • Ограничители на напрежение
 • Термодатчици
 • Охладители
ДРАЙВЕРИ И МОДУЛИ ЗА СИЛОВАТА ЕЛЕКТРОНИКА
 • Драйвери
 • Модули с управление
 • Модули без управление
 • Силови блокове
ПРЕОБРАЗУВАТЕЛНА ТЕХНИКА
 • Преобразователи за:
  – електро-подвижния състав
  – управление на електро-двигатели
  – осветителни системи
  – електро-заваряващи устройства
 • Зарядно-пускови устройства
ПОЛУПРОВОДНИКОВИ ПРИБОРИ ЗА СИЛОВАТА ЕЛЕКТРОНИКА
 • Осветители
 • Прожектори
 • Светещи тротуарни плочи
ДРАЙВЕРИ И МОДУЛИ ЗА СИЛОВАТА ЕЛЕКТРОНИКА
 • Многослойна плакирана лента
 • Прокат от черни и цветни метали и прецизни сплави
 • Проводници  от цветни метали и сплави, биметални проводници, микропроводници; Псевдосплави
Scroll to Top